Contact

JÓZEF FRANCZAK

Józef Franczak urodził się 5 kwietnia 1963 w Strzyżowie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Obecnie mieszka i pracuje w Strzyżowie. Współzałożyciel i pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Strzyżowie, które powstało w 2003 r.Uprawia malarstwo olejne, akrylowe, pastel i akwarelę. Twórczość swoją zaprezentował na blisko 50 wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Wielokrotnie swoje obrazy ofiarował na aukcje, z których dochód przeznaczony był na cele charytatywne m.in. dla poszkodowanych w powodzi (1997), dla chorej Eli (1998), kilkakrotnie dla Stowarzyszenia "Tak Życiu". Brał udział w konkursach i przeglądach twórczości artystycznej, na których otrzymywał nagrody, m.in. I nagroda w V Wojewódzkiej Wystawie Malarstwa "Martwa Natura" w WDK Rzeszów, trzykrotnie I nagroda w Międzywojewódzkiej Wystawie Akwareli im. Mariana Strońskiego pt. "Ściana Wschodnia" w Rzeszowie. W grudniu 2003 r. został przyjęty do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.Od dwóch lat zajmuje się rzeźbą ceramiczną. Prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

ZAPRASZAMY DO GALERII – WŁAŚCICIELE OBIEKTU POD KOMINKIEM
  • Placeholder Image
  • Placeholder Image