Contact

POD KOMINKIEM MAGDALENA ŁATACZ

38-543 KOMAŃCZA 133

NIP - 727-235-97-82

REGON - 47324310

Konto - PKOBP 43 1020 3378 0000 1002 0213 4609

MAGDALENA ŁATACZ - tel + 48 501 416 852

e-mail: magdalena.latacz@podkominkiem.com

MAKSYMILIAN ŁATACZ - tel. + 48 501 416 874

e-mail: recepcja@podkominkiem.com