Contact

TADEUSZ ZDZISŁAW BŁOŃSKI

Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest docentem na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technicznego w Koszycach na Słowacji i profesorem na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uprawia sztukę wizualną malarstwo, rzeźba, rysunek, wzornictwo, fotografia, sztuka użytkowa.Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Europie, Azji i Ameryce. Corocznie bierze udział w wielu workshopach i plenerach.Prace Tadeusza Zdzisława Błońskiego znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w wielu krajach świata.

ZAPRASZAMY DO GALERII – WŁAŚCICIELE OBIEKTU POD KOMINKIEM
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image
 • Placeholder Image