Contact

logotypy

Tytuł projektu: Wdrożenie nowej usługi do oferty firmy MAGDALENA MARIA ŁATACZ POD KOMINKIEM dywersyfikującej jej działalność
Cel projektu: Dywersyfikacja usług poprzez wdrożenie do oferty nowej, dotychczas nieświadczonej usługi przez Wnioskodawcę polegającej na stworzeniu bazy pobytowej w pełni przystosowanej do przyjmowania rodzin z dziećmi autystycznymi lub grup zorganizowanych dzieci autystycznych z opiekunami na wypoczynek
Planowane efekty: W ramach niniejszego projektu firma MAGDALENA MARIA ŁATACZ POD KOMINKIEM zamierza prowadzić nową i dotychczas nieświadczoną usługę polegającą na stworzeniu bazy pobytowej w pełni przystosowanej do przyjmowania rodzin z dziećmi autystycznymi lub grup zorganizowanych dzieci autystycznych wraz z ich opiekunami na wypoczynek.
Wartość projektu: 1 087 566,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 616 840,00 PLN